ZELENKA J.D. PSALMI VARII SEPARATIM SCRIPTI

Rok vydání

2018

Kód nosiče

8595056601650

Archivační kód

18-0009

Interpreti

Prague Baroque Soloists, Ensemble Inégal

Obsah

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) - Psalmi Vespertini IV. - Psalmi Varii - Separatim Scripti The World Premiere of The Complete Recording of Zelenka's Psalmi Vespertini IV. 1. Lauda Jerusalem ZWV 102 3:31 Laudate pueri ZWV 81 2. Laudate pudru 3:15 3. Quis sicut Dominus 5:00 4. Amen 2:03 5. De profundis ZWV 95 3:46 6. Dixit Dominus ZWV 67 3:12 Confitebor tibi Domine ZWV 71 7. Confitebor tibi Domine 3:46 8. Memoriam fecit 5:56 9. Confitebor tibi Domine ZWV 73 4:52 Laetatus sun ZWV 90 10. Laetatus sun 3:48 11. Illuc enim 2:56 12. Rogate qua ad pacem 3:22 13. Fiat pax 4:39 14. Gloria Patri 1:41 15. Sieut erat in Principio 3:00 16. Ecce nunebenedicite ZWV 99 2:23 Gabriela Eibenová soprano / sopránů Lenka Cafourková soprano / soprán; Filippo Mineccia alt; Tobias Hunger tenor; Marián Krejčí bass / bas; Prague Baroque Soloists, Ensemble Inégal; Adam Viktora Tyto kompozice pocházejí ze čtvrtého, závěrečného cyklu žalmů zhudebněných Janem Dismasem Zelenkou, skladatelem usazeným v Drážďanech; předchozí tři cykly zahrnují třiatřicet žalmů a Magnificat určených pro nešpory. Počátečním žalmem každého cyklu byl Dixit Dominus a dále následovala jedna nebo více žalmových sekvencí tak, že byly pokryty téměř všechny nešpory v průběhu liturgického roku. V roce 1726 začal Zelenka zapisovat tato díla do svého osobního inventáře duchovní hudby (Inventarium rerum musicarum Ecclesiae servientium), který si založil 17. ledna téhož roku. Zápisy pod hlavičkou Psalmi Vespertini totius anni ukazují, že těchto třiatřicet nešporních skladeb bylo po dobu více než tří let koncipováno ve třech cyklech určených pro drážďanský katolický dvorní svatostánek, konkrétně pro královskou kapli zasvěcenou Nejsvětější Trojici. S jistotou předpokládáme, že se jednalo o dobře promyšlený záměr. Žalmy tohoto závěrečného cyklu v sobě nemají žádný takový plán nebo účel. Podle zapsané hlavičky Psalmi varii: J. D. Z: Separatim Scripti se zdá, že tato skupina představuje doplňková díla složená při různých příležitostech. Poslední z nich bylo dokončeno neznámo kdy, jistě však po polovině roku 1730. Cyklus zahrnuje vedle nejdelších a nejbrilantnějších Zelenkových žalmových kompozic i velmi jednoduché skladby, které jsou nepochybně určeny pro mladé české zpěváky a instrumentalisty z dvorní církevní kapely (Kapellknaben). Na druhé straně delší virtuózní díla, prozrazující Zelenkův pokrok v komponování vokální hudby (rozšířený vokální rozsah a bohatý dynamický rejstřík), musela být skládána pro zpěváky a instrumentalisty proslulé drážďanské Hofkapelle. Mezi tato pompéznější zhudebnění patří Laudate pueri (ZWV 81, 1729), Laetatus sum (ZWV 90) a dnes nezvěstné Laudate pueri (ZWV 80), které Zelenka zaznamenal do svého Inventaria jako „a 2 Canto e Basso. Violini 2, Oboe 2, Traversa 1, Viola, Fagotto e Basso Continuo“. Tento zápis napovídá, že šlo o skladbu v operním stylu, o vokální duet se sólovým instrumentálním koncertantním doprovodem.