Život lidu v písni

Archivační kód

P-05956

Autor

Bím Hynek