Život lidu v písni

Archivační kód

P-06712

Autor

Josef Černík