Procházka s paraplíčkem
Miroslav Kefurt se svou skupinou
1962
Zlatá ulička
Vachův sbor moravských učitelek, Břetislav Bakala
1962
Domažlice sú pěkný městečko
František Ladinský, Josef Široký, Jaroslav Horák, Plzeňský lidový soubor, Zdeněk Lukáš
1962
Odkud ptáci letí
Miroslav Šuba, Smyčcový taneční orchestr, Karel Macourek
1962
Slavnostní Fanfáry
Komorní sdružení pražských pozounérů, Jaroslav Šimsa
1962
Zhasněte lampiony
Yvetta Simonová, Karel Vlach se svým orchestrem
1962
Šohaj
Dechový orchestr Gramofonových závodů, Rudolf Urbanec
1962
Lovu zdar
Dechový orchestr Gramofonových závodů, Rudolf Urbanec
1962
Kaňonem takhle k večeru
Jiří Suchý, Karel Štědrý, Sbor Divadla Semafor, Ferdinand Havlík se svým orchestrem
1962
Hej, fujara trombita
Ladislav Longauer, Jozef Peško, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Július Móži
1962
Večer
Zuzka Lonská, Zdeněk Kratochvíl, Tanečný orchester Jar. Laifera
1962
Tatranské pastorale
Ota Čermák
1962
Znělka a slavnostní pochod Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1962
Symfonický orchestr AUSVN, Milivoj Uzelac
1962
Stredoslovenské čardáše (Mala som frajera)
Ľudový súbor Eugena Farkaša
1962
Ples v lese
Zuzka Lonská, Tanečný orchester Siloša Pohanku
1962
Charleston - Flip
Mroslav Kefurt s rytmickou skupinou
1962
Slavnostní Fanfáry
Komorní sdružení pražských pozounérů, Jaroslav Šimsa
1961
Slavnostní Fanfáry
Komorní sdružení pražských pozounérů, Jaroslav Šimsa
1961
Zítřek je náš
Jaroslav Navrátil, Roman Horák, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, Josef Blacký, Dechový orchestr Gramofonových závodů, Rudolf Urbanec
1961
Epilog
Státní filharmonie Brno, Jaroslav Vogel
1961